Plaça Poeta Marquina, 6 Entresòl
17002 GIRONA
972 21 00 32
comunitats@tejada.cat
Home Administracions Manich Legalitzacions Gestions Comptabilitats Manteniments Contactar
Dedicats, única i exclusivament a l'administració de
comunitats de veïns a Girona.
Gestions

Convocatòria de reunions.
Juntes ordinàries i extraordinàries.
Redacció d'actes de la Junta i tramesa als propietaris.
Reunions amb presidents i vocals.
Correspondència diversa.
Reclamacions a morosos.
Tramitació d'ajuts i subvencions amb les Administracions.